سفارش تبلیغ
صبا

انتظار بزرگ زمان

انتظار بزرگ زمان

دورنمای انتظار
1.خوشبینی به آینده بشریت.
2. پیروزی نهایی صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت بر زور و استکبار و ظلم و اختناق ودجل (دجالگری وفریب).
3. حکومت جهانی واحد.
4. آبادانی تمام زمین در حدی که نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند.
5. بلوغ بشریت به خردمندی کامل و پیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی.
6. حداکثر بهره­گیری از مواهب زمین.
7. برقراری مساوات کامل میان انسانها در امر ثروت.
8. منتفی شدن کامل مفاسد اخلاقی از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت، دزدی، آدمکشی و خالی شدن روانها از عقده­ها و کینه­ها.
9. منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبت و تعاون.
10. سازگاری انسان و طبیعت.

دو نوع انتظار
انتظار فرج دو گونه است: انتظاری که سازنده، تحرک بخش، تعهدآور، عبادت، بلکه با فضیلت ترین عبادت است و انتظاری که ویرانگر، بازدارنده، فلج کننده، و نوعی« اباحیگری» محسوب می­شود. این دو نوع انتظار معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم و تاریخی مهدی موعود(عج) است که به نوبة خود از دو نوع بینش درباره تحولات تاریخی ناشی می­شود. اکنون به تشریح این دو نوع انتظار می پردازیم و از انتظار ویرانگر آغاز می کنیم.

 46.jpg


انتظار ویرانگر
برداشت قشری مردم از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود
 عجل الله تعالی فرجه الشریف این است که صرفا ماهیت انفجاری دارد، فقط و فقط از  گسترش و اشاعه و رواج ظلمها و تبعیضها و اختناقها و حق­کشیها و تباهیها ناشی می­شود. نوعی سامان یافتن که معلول پریشان شدن است.آن گاه که صلاح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد، باطل، یکه تاز میدان گردد، جز نیروی باطل نیرویی حکومت نکند، فرد صالحی در جهان یافت نشود، این انفجار رخ می­دهد و برای نجات حقیقت نه اهل حقیقت - زیرا حقیقت طرفداری ندارد- دست غیب از آستین بیرون می­آید. بنابراین هر اصلاحی محکوم است، زیرا هر اصلاح یک نقطه روشن است و تا در صحنه اجتماع نقطه روشنی هست، دست غیب ظاهر نمی­شود. برعکس، هر گناه و هر فساد و هر ظلم و هر تبعیض و هر حق کشی و هر پلیدی به حکم این که مقدمة صلاح کلی است و انفجار را قریب الوقوع می­کند، جایز است. زیرا« الغایات تبرّر المبادی؛ هدفها، وسیله­های نامشروع را مشروع می کند.» پس بهترین کمک به تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه فساد است.
این جا است که گناه، هم فال است و هم تماشا، هم لذّت و کامجویی است و هم کمک به انقلاب مقدس نهایی. این جا است که این شعر مصداق واقعی خود را می یابد:
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد
این گروه طبعا به مصلحان و مجاهدان و آمران به معروف وناهیان از منکر با نوعی بغض و عداوت می­نگرند، زیرا آنان را از تأخیراندازان ظهور و قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف می­شمارند. برعکس،  اگر خود هم اهل گناه نباشند، در عمق ضمیر واندیشه با نوعی رضایت به گناهکاران و  عاملان فساد می­نگرند زیرا اینان مقدمات ظهور را فراهم می نمایند. این نوع برداشت از ظهور و قیام مهدی موعود و این نوع انتظار فرج که منجر به نوعی تعطیل در حدود و مقررات اسلامی می­شود و نوعی اباحیگری باید شمرده شود، به هیچوجه باموازین اسلامی و قرآنی وفق نمی دهد.

انتظار سازنده
آن عده از آیات قرآن کریم که ریشه این اندیشه است ودر روایات اسلامی به آنها استناد شده است، در جهت عکس برداشت بالا است. از این آیات استفاده می­شود که ظهور مهدی موعود
 عجل الله تعالی فرجه الشریفحلقه ای است از سلسله مبارزات اهل حق و اهل باطل که به پیروزی نهایی اهل  حق منتهی می­شود. سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عملاً در گروه اهل حق باشد. آیاتی که به آنها در روایات استناد شده است، نشان می­دهد که مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف مظهر نویدی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است و مظهر پیروزی نهایی اهل ایمان است:
« خداوند به مؤمنان و شایسته کاران وعده داده است که آنان را جانشینان زمین قرار دهد و دینی که برای آنها پسندیده است، مستقر سازد؛ دوران خوف آنان را تبدیل به دوران امنیت نماید(دشمنان آنانرا نابود سازد)، بدون ترس و واهمه خدای خویش را بپرستند و اطاعت غیر خدا را گردن ننهند و چیزی را در عبادت یا طاعت شریک حق نسازند».(1)
«ظهور مهدی موعود منّتی است بر مستضعفان و خوار شمرده شدگان، و وسیله ای است برای پیشوا و مقتدا شدن آنان ، و مقدمه­ای است برای وراثت خلافت الاهی آنها در روی زمین».(2)
«ظهور مهدی موعود، تحقق بخش وعده­ای است که خداوند متعال از قدیمترین زمانها در کتب آسمانی به صالحان و متقیان داده است که زمین از آن آنان است و در پایان ، تنها به متقیان تعلق دارد.»(3)

53.jpg 

 

حدیث معروف که می فرماید: «یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا» نیز شاهد مدعای ما است نه بر مدعای آن گروه. در این حدیث نیز تکیه بر روی ظلم شده است و سخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروه مظلوم است و می­رساند که قیام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای حمایت مظلومانی است که استحقاق حمایت دارند. بدیهی است که اگر گفته شده بود: «یملأ الله به الارض ایمانا و توحیدا و صلاحا بعد ما ملئت کفرا و شرکا و فسادا » مستلزم این نبود که لزوماً گروهی بازی آنلاین مدل لباس السا مستحق حمایت وجود داشته باشد. در آن صورت استنباط می­شد که قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف برای نجات حق از دست رفته و به صفر رسیده است نه برای گروه اهل حق، هرچند به صورت یک اقلیت.
شیخ صدوق روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند، مبنی بر اینکه این امر تحقق نمی پذیرد مگر اینکه هر یک از شقی وسعید به نهایت کار خود برسد.
پس سخن در این است که گروه سعدا و گروه اشقیا، هر کدام به نهایت کار خود برسند، سخن در این نیست که سعیدی در کار نباشد و فقط اشقیا به منتهی درجة شقاوت برسند.
در روایات اسلامی سخن از گروهی زبده است، که به محض ظهور امام عجل الله تعالی فرجه الشریف به آن حضرت ملحق می شوند. بدیهی است که این گروه ابتدا به ساکن خلق نشده و به قول معروف از پای بوته هیزم سبز نمی شوند. معلوم می شود درعین اشاعه و رواج ظلم و فساد، زمینه هایی عالی وجود دارد که چنین گروه زبده­ای را پرورش می دهد. این خود می­رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است، بلکه فرضا اگر اهل حق از نظر کمیت قابل توجه نباشند، از نظر کیفیت ارزنده ترین اهل ایمانند و در ردیف یاران سید الشهدا هستند.
از نظر روایات اسلامی در مقدمه قیام و ظهور امام، یک سلسله قیامهای دیگر از طرف اهل حق صورت می گیرد؛ آنچه به نام قیام یمانی قبل از ظهور بیان شده است، نمونه ای از این قیامها است. این جریانها نیز ابتدا به ساکن و بدون زمینه قبلی رخ نمی دهد.
در برخی روایات اسلامی سخن از دولتی از اهل حق است که تا قیام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه پیدا می کند. بعضی از علمای شیعه که به برخی از دولتهای شیعی معاصر خود حسن ظن داشته اند، احتمال داده اند که دولت حقی که تا قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه خواهد یافت، همان دولت باشد. این احتمال حکایتگر این است که استنباط این شخصیتها از مجموع آیات و اخبار و احادیث مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این نبوده که جناح حق و عدل و ایمان باید یکسره درهم شکسته و نابود شود و اثری از صالحان و متقیان باقی نماند تا دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهر شود بازی آنلاین استراتژیک ، بلکه آنرا به صورت پیروزی جناح صلاح و عدل و تقوا بر جناح فساد و ظلم و بی­بند و باری تلقی می کرده اند.
از مجموع آیات و روایات استنباط می­شود که قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است. مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف تحقق بخش ایده آل همه انبیا و اولیا و مردان مبارز راه حق است.

منبع: قیام و انقلاب مهدی ازنگاه فلسفه تاریخ، شهید مطهری(ره)، ص 58 تا 68.

بخش هشتم از سلسله مقالات غربت یار:

برای حرکت قویتر در وادی رضا و تقویت روحیه ی تسلیم، پیش شرط مهم و اساسی، داشتن یقین به امام است. انسان اگر با جان و دل یقین داشته باشد که ذره ای ناپاکی و پلیدی و فریب در وجود امامش نیست، و آنچه از لبان معصوم خارج میشود عین صواب و سخن وحی است، دیگر برای پذیرش فرمان او احساس پس زدگی نمی کند. بلکه در محضر امام زانو می زند و از او طلب این یقین را دارد.

 

60.jpg 

 

یقین، اولا عنایت الهی است و در این عصر که امام ما غایب و دور از نظر است و حضور فیزیکی او به یافتن این روحیه کمک نمی کند، کار مشکل تر خواهد بود و یاری و مدد الهی لازم تر. لذاست که دعا برای اعطای این اطمینان و شهود معرفتی و گدایی آن از خداوند متعال، از مهم ترین و زیباترین حاجت ها و خواست های معنوی است. چنان که در دعای معرفت- دعای عصر جمعه برای امام عصر علیه السلام- از خداوند متعال چنین می خواهیم:

اللهم و لا تسلبنا الیقین لطول الامد فی غیبته و انقطاع خبره عنا و لا تنسنا ذکره و انتظاره و الایمان به و فوه الیقین فی ظهوره و الدعاء له و الصلوه علیه حتی ال یقنطنا طول غیبته من قیامه و یکون یقیننا فی ذلک کیفیننا فی قیام رسولک و ما جاء‌ به من وحیک و تنزیلک( مفاتیح الجنان، دعا در غیبت امام زمان علیه السلام)

خدایا، یقین ما را [نسبت به او] به خاطر طولانی شدن غیبتش و بی خبری ما از او، سلب نکن! و از یادمان مبر، یاد و انتظار و ایمان قوت یقین در ظهورش و دعا برایش و درود بر او را. تا طول کشیدن نهانی اش از قیامش نا امیدمان نکند و یقینمان در آن همانند یقینمان در بودن و حضور پیامبرت باشد و [یقینمان] به آنچه از وحی و قرآن تو آمده است.

یکی از راه های مهم تقویت یقین، یادآوری آن حضرت و تحکیم زیر ساخت های معرفتی و محبتی نسبت به ایشان است که پس از آن می توان به ثبات قدم و نیز تسلیم نسبت به ائمه علیه السلام دست یافت.

 

 63.jpg

 

غربت، غارت زدگی

سامرا شهری است که وطن و سرزمین اصلی آن بزرگوار دانسته می شود. خانه ی آن حضرت که پدر و جد بزرگوارشان در آن زیسته اند، در این شهر مقدس قرار دارد. سرداب مطهر محل عبادت آن بزرگوار و نقطه ی آغاز غیبت آن غایب از نظر در این دیار است. در کنار حرم و مرقد عسکریین از پله ها که پایین بروی به اتاقکی با سر دری چوبین بخورد می کنی که عطر و بوی آن یوسف مدنی از آن به مشام می رسد. اما دریغ که این خانه و کاشانه و این سرداب والا قدر در تصرف کسانی است که به حق آن جناب و پدران بزرگوارشان آگاه نیستند و ولایت ایشان را انکار می کنند. آن دلدار گوشه نشین از اهل و دیار خود مهجور و دور افتاده است، اما اگر به دیار آن دلبر هم بنگری باز می بینی که اثری از ولایت آن سرور در آن یافت نمی شود. خانه ی آن بزرگوار در دست اغیار است و از یادآوری و سوز و دعا برای آن حضرت جز آنچه گاه و بیگاه از نای محب دلسوخته ای برمی خیزد، دیده نمی شود. این غارت زدگی،‌ شاهد بارزی بر غربت ایشان است. وقتی خانه ی ایشان، نه دست طرفداران ایشان باشد و نه در هنگام معمول کسی در آنجا زائر آن حضرت گردد، چیزی که آشکار می شود، غربت آن جناب است. لذا ایشان به این مفهوم نیز غریب اند.

غربت- این مفهوم ناشناخته- دردی ماندنی و زخمی درمان ناشدنی است. کجاست عاشقی با معرفت که شکر اوصاف امامش را به جای آورد و او را یاور باشد و برای دوری ایشان غصه دار باشد و دلش به سوی آشیان ایشان کنده شود؟

 

خدا کند روزی دست ما به این خرمای بر نخیل رفته برسد!...